dinsdag 17 januari 2012

Waterworkshop deel II: Pi

We gaan weer even terug naar de waterworkshop van begin december...

Pi, mijn eerste reactie was, o ja, pi, het berekenen van de omtrek van een cirkel (2πr waarbij r de straal is) het getal π, een wiskundige constante, met in decimale notatie de getalswaarde 3,141592653... Dit even voor de wiskundigen onder ons.
Zij die daar niets mee hebben, kunnen nu onthouden dat pi ook voor water staat. Het zogenaamde piMag-water.

Tijdens de waterworkshop werd water geschonken. Speciaal water, aldus de gastvrouw, ondanks dat het gewoon Haags leidingwater is. Het getapte water had zij door een filter laten lopen; het zogenaamde PiMag watersysteem. Het filter zorgt er voor dat de smaak van het water zachter is en dat het water 'levend' wordt; meer mineralen en naar het schijnt krijgt het water de perfecte pH-waarde voor je lijf et cetera. Een mooi verhaal, of het klopt...?

In concreto, ik heb zo'n filtersysteem aangeschaft en zit sinds een maand nu aan het piMag-water. Ik red zo'n twee liter per dag. Of het wat voor mij gaat doen? Tijd zal het leren. In ieder geval spoelt het lekker door; twee liter er in, twee liter er uit, een eigen waterflow; mijn 'cirkel' is rond.
meer info over het watersysteem?
mail Karo van der Burgt karo@xs4all.nl

Geen opmerkingen: